جمعه بیست فروردین 1395...مکان دانشگاه

زندگی کما فی السابق داره می گذره. انقدر سریع که تو ذهنم الان باید نهایتش مهر و آبان باشه و نه فروردین. همچنان دارم با درس و کار و زندگی سر و کله می زنم. البته بیشتر با فکر و خیالشون وگرنه به جز کار که بالاخره باید پیش بره، بقیه رو بیشتر فکر می کنم بهشون تا عمل. منبع : زندگی نو |سلام منبع : زندگی نو |سلام منبع : زندگی نو |سلام منبع : زندگی نو |سلام منبع : زندگی نو |سلام منبع : زندگی نو |سلام منبع : زندگی نو |سلام منبع : زندگی نو |سلام منبع : زندگی نو |سلام منبع : |سلام منبع : |سلام
برچسب ها :